Tag: Zor

Güç maksatlar başkanların işidir

Lideri Arat: “En güç günlerimizde buraya geldik. Ben de topluluğum ismine bu sıkıntı amaçların üstesinden gelmeye çalışacağım ve o amaçlara ulaşacağım.”