Ulusal Eğitim Bakanı Tekin, PISA sonuçlarını kıymetlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milletlerarası Öğrenci Kıymetlendirme Programı’nın (PISA) 2022 raporunun, 10 yıldan uzun bir müddettir birçok alanda düzgünleşme gösteren az sayıda ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin her üç alanda da sıralamalarının yükseldiğini ve tüm ülkeler ortalamalarının üzerinde yer aldığını belirtti.

Bakan Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) uygulanan Memleketler arası Öğrenci Kıymetlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ait haber ajanslarına değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin inşasında kendi medeniyet bedelleriyle dünyayı kavrayan güçlü bireylerin yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söz eden Tekin, “Türkiye Yüzyılı ülküsünün gerçekleşmesi için bütün takım arkadaşlarımızla gayret verdiğimiz bir süreçte daha evvel hayata geçirdiğimiz projelerimizin meyvelerini bugün almanın memnunluğunu, sevincini yaşıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin birinci olarak 2003’te katıldığı PISA araştırmasında 41 ülke ortasında matematik alanında 34., fen alanında 35. ve okuma hünerleri alanında 33. sırada olduğunu hatırlatan Tekin, tıpkı raporda 30 OECD üyesi ülke ortasında ise üç alanda 28. sırada yer alındığını vurguladı.

PISA’da matematikte 453, fende 476, okuma hünerlerinde 456 puan elde edildi

Bakan Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye’nin, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma hünerleri alanda ise ortalama 456 puan elde ettiğini belirtti.

Matematik, fen ve okuma hünerleri alanında PISA 2022 ile 2018 puanlarını ve sıralamaları özetleyen Tekin, sonuçlar genel olarak incelendiğinde, Türkiye’nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD’ye nazaran daha düzgün durumda; okuma marifetleri alanındaki değişimin ise OECD ile misal seviyede olduğunu belirtti.

Katılımcı ülkeler ortasında Türkiye’nin sıralamasının 2018’e nazaran yükseldiğine işaret eden Tekin, “Okuma hünerlerinde ortalama puanında düşüşe karşın sıralamada yükselmemiz dikkat caziptir.” tabirini kullandı.

Özellikle fen alanında OECD ortalamasına yaklaşıldığını vurgulayan Tekin, “PISA 2022 uygulaması, Türkiye’nin matematik ve okuma hünerleri alanlarında OECD ortalaması ile olan farkını en aza indirdiği uygulamadır.” değerlendirmesini yaptı.

“Matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performansları arttı”

Bakan Tekin, PISA’ya katılan tüm ülkelerin ortalama puanları ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının manalı biçimde üstünde bir performans sergilediğini bildirdi.

Türkiye’nin son 20 yılda matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir formda performansını artırdığına işaret eden Tekin, okuma hünerleri alanında ise performansında manalı bir değişiklik olmadığını belirtti.

Raporda, son 10 yılda Türkiye’nin, matematik ve fen alanlarında artış eğilimi gösterdiği; okuma maharetleri alanında ise manalı bir artış yahut düşüş eğilimi göstermediğinin tespit edildiğini bildiren Tekin, “Bu süreçte öğrencilerin sosyoekonomik farklılıklarında bir değişiklik görülmemesine karşın Türkiye matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performanslarının artmasını başarmıştır.” dedi.

“Okuma maharetleri alanında bir dizi tedbir almaya başladık”

Yusuf Tekin, okuma hünerleri alanında performansın artırılması için vazifeye geldikleri günden itibaren bir dizi tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Özellikle okuma, manaya, dinleme ve konuşma marifetleri konusunda formüller geliştirdiklerini, ana lisan hünerlerinin gelişmesi için izleme ve kıymetlendirme ünitelerinin bilgilerinden hareketle çalışmalar başlattıklarını lisana getiren Tekin, çoktan seçmeli imtihanlar yerine açık uçlu imtihanları getirdiklerini anlattı.

Bakan Tekin, dijital bağımlılıkla uğraş kapsamında derslere cep telefonlarının alınmamasından açık liselere geçişleri zorlaştıran uygulamaya kadar bir dizi tedbiri de hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Ayrıca OECD ülkelerinde, okul binalarında cep telefonu kullanımı yasaklandığında öğrencilerin dikkatlerinin daha az dağıldığının bildirildiğini aktaran Tekin, “Bu sonuç, okulda cep telefonu kullanımı ile ilgili alınan kararların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.” vurgusunu yaptı.

“Biz bunun kâfi olmadığını kabul ediyoruz”

PISA 2022 raporunun, genel sınırlarıyla güzele hakikat gidişi açıkça gösterdiğine işaret eden Tekin, “Biz bunun kâfi ve Türkiye için âlâ bir pozisyon olmadığını aslında kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Tekin, “Sonuç olarak PISA 2022 raporu, Türkiye’nin 10 yıldan uzun bir müddet boyunca birden fazla alanda düzgünleşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Buna nazaran Türkiye, matematik, fen ve okuma hünerlerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı.” sözlerini kullandı.

“Fiziksel altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim gereçleri, OECD ülkelerine kıyasla daha iyi”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, PISA raporunda Türkiye ile ilgili çok kıymetli bir tespitin daha yapıldığına dikkati çekerek, “O da şu; fizikî altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim malzemelerinin hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla daha âlâ olduğunun rapora yansıması.” dedi.

“Akran zorbalığı ile ilgili gerekli tedbirleri alacağız”

Tekin, raporda okullar ortası muvaffakiyet farkının evvelki döngülere nazaran azaldığının tabir edildiğini, okula aidiyet, okul güvenliği ve zorbalık üzere mevzularda bildirilen olumsuz durumların 2018 yılına nazaran arttığı bilgisinin yer aldığını aktardı.

Bakanlık olarak bu yıl akran zorbalığı ile ilgili de bir dizi tedbir aldıklarını hatırlatan Tekin, “Bu kapsamda ‘okul temelli toplumsal sorumluluk çalışmaları’ isimli altında akran zorbalığını müfredatımıza aldık. Bu mevzu ile ilgili gerekli önlemleri alacağız.” diye konuştu.

“Daha güzelini kurgulamak zorundayız”

Bakan Tekin, “Gelinen noktada şunu bilhassa vurgulamak istiyorum; eğitimde son 21 yılda elde ettiğimiz muvaffakiyetleri asla kâfi bulmuyoruz. Zira eğitim, bir noktaya varılabilecek bir alan değil. Daima ilerlemek, kendimizi geliştirmek ve her noktada daha uygununu kurgulamak zorundayız. Bizler de daha güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu tablonun oluşmasında başta öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.