Omar Colley bilmecesi


Evvelki gün yapılan egzersizde sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Colley’in, Fenerbahçe maçının takımında bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecek.