Beşiktaş’tan açıklama

Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

Bugün Sayın Atilla Türker tarafından “duyum aldım” biçiminde kamuoyuna aktarılan, geçmiş periyotta açılan davaların geri çekileceği argümanı, temelsiz ve hayatın doğal akışına karşıttır.

Bugüne dek mahkemeye sunulmuş her evrak, Beşiktaş JK Denetleme Konseyi tarafından tespit edilmiş yahut bundan sonra tespit edilecek her öge, Genel Heyetimizin iradesi ve tüzüğümüzün buyrukları çerçevesinde ele alınarak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin huzurunda sonuçlanacaktır.

Yönetim Konseyimiz, tüzüğümüzün Beşiktaş JK şuralarına verdiği yetkilerin en yeterli formda kullanılması için takviye olacaktır.

Ortaya konulan duyumun tecrübeli gazeteci Sayın Atilla Türker tarafından düzeltileceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla.