Yapay zekanın tek bir fotoğraf oluşturmasının Dünya’ya faturası belirli oldu

Yapay zeka teşebbüsü Hugging Face araştırmacıları, Carnegie Mellon Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğiyle ister hazır imgeler ister gerçekçi kimlik fotoğrafları oluşturmak için yapay zeka kullanarak bir imaj oluşturmanın, bir akıllı telefonu şarj etmeye eşdeğer bir karbon ayak izine sahip olduğunu ortaya koydu. Fakat araştırmacılar, bir chatbot ile sohbet oluşturmak yahut bir makaleyi düzenlemek üzere metin oluşturma istemlerinin fotoğraf oluşturmaktan çok daha az güç gerektirdiğini söyulüyor. Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan metnin, bir akıllı telefonu tam şarjın sadece yüzde 16’sına şarj edebilecek kadar güç harcadığını belirtiyor.

Araştırmacılar, makine tahsili programlarıyla manzara ve metin üretiminin yanı sıra, özetlemeden metin sınıflandırmaya kadar toplam 13 misyonu inceleyerek her 1.000 gramda üretilen karbondioksit ölçüsünü ölçtüler. Çalışmanın adil olmasını ve bilgi setlerinin çeşitliliğini sağlamak gayesiyle deneyleri 30 bilgi seti kullanarak 88 farklı model üzerinde gerçekleştirdiklerini söylediler. Her misyonda, hem tüketilen enerjiyi hem de değişim sırasında yayılan karbonu ölçmek için “karbon kodunu” toplarken 1.000 komut çalıştırdılar.

Bulgular, en ağır güç gerektiren misyonların, bir yapay zeka modelinden metin oluşturma, özetleme, manzara altyazısı yahut manzara oluşturma üzere yeni içerik oluşturmasını isteyen vazifeler olduğunu gösteriyor. İmaj oluşturma, ürettiği emisyon ölçüsü açısından en üst sırada yer alıyor ve metin sınıflandırma, en az güce gereksinim duyan vazife olarak sınıflandırıldı.

Araştırmacılar, makine tahsili bilim insanlarını ve uygulayıcılarını “çevresel tesirlerinin daha düzgün anlaşılmasını sağlamak için modellerinin tabiatı ve tesirleri konusunda şeffaflık göstermeye” çağırıyor. Oluşturulan AI manzarası başına bir akıllı telefonun şarj edilmesi çok yüksek bir güç tüketimi üzere görünmese de, AI modellerinin ne kadar tanınan ve halka açık hale geldiği göz önüne alındığında emisyon hacmi kolay kolay artıyor.

Örneğin ChatGPT’ye baktığımızda, çalışmanın muharrirleri, OpenAI’nin chatbotunun tepe noktasında günde 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğine ve artık 100 milyon aylık faal kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekiyor.