Muayenehane Hekiminin Üniversitedeki Performansı Düşük

DEÜ özel muayenehane tabiplerinin reaksiyonuna yol açacak bir açıklama yaptı.

Açıklamada,. “Muayenehaneyi tercih eden öğretim üyelerinin vaktinin büyük bir kısmını muayenehanede geçirmeleri nedeni ile akademik ve araştırma performansının yanı sıra hasta karşılama oranlarının da başkalarına oranla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir” denildi

İşte o açıklama, “İzmir Tabip Odası tarafından yapılan ve yanlış algı oluşmasına sebep olabilecek kimi basın yayın organlarında yer alan, “Bu düzenlemelerin akademisyenlerin Üniversiteden soğumasına, araştırma ve akademik çalışmalarına pürüz olmasına” halindeki sözleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu oluşturulan yanlış algıyı düzeltmek gayesiyle açıklama muhtaçlığı doğmuştur. Yasama, yürütme ve yargı tarafından ortaya konan irade ve düzenlemelere uymak her vatandaşın ve her kurum/kuruluşun asli yükümlülüğüdür. Kelam konusu Genelge, 18.01.2014 tarihinden evvel aktif muayenehanesi bulunmayan öğretim üyeleri tarafından açılmış bulunan muayenehanelerin faaliyetlerine son verilmesi gerekmektedir” biçimindedir. Bu kapsamda olan hekimlerin bir kısmı Üniversite hastanesinde çalışmaya devam etmiş, bir kısmı da ayrılmayı tercih etmiştir. Bu bir tercihtir. Kurumumuzdan ayrılan akademisyenlerimizin yerine mesleğinde başarılı ve kuruma katkı sağlayacak akademisyenler istihdam edilmiştir. Hasta mağduriyeti yaşanmaması, teşhis teşhis ve tedavi süreçlerinin eksiksiz işletilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Muayenehaneyi tercih eden öğretim üyelerinin vaktinin büyük bir kısmını muayenehanede geçirmeleri nedeni ile akademik ve araştırma performansının yanı sıra hasta karşılama oranlarının da başkalarına oranla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Üniversitemiz, geçmişte olduğu üzere bugün de kamu hizmetini eksiksiz sunmaya, yürürlükteki düzenlemelere uymaya ve toplum faydasına çalışma devam edecektir. Üniversitemiz bu şuurla hareket etmektedir” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)