Hekimler, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık Gazetelerini Şikayet Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), doktorları amaç gösteren haberleri ile Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri hakkında yaptırım uygulanması talebi ile Basın Konseyi’ne yazı gönderdi.

TTB, bahis hakkında şu açıklamayı yaptı, “Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde vazife yapan tabiplerce hazırlanan ve Hakemli milletlerarası bir mecmuada yayınlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Kısmı Deneyimi” isimli makale ile ilgili bilim dışı tezlerin yer aldığı başvuruyu temel alarak hazırladıkları haberlerde makaledeki bilgileri çarpıtarak yayımlamış ve doktorları maksat almıştı. TTB’nin üç gazete ile ilgili Basın Konseyi’ne gönderdiği şikayet yazılarında müracaat konusu haberlerde makale müellifi tabiplerin fotoğraflarına yer verildiği ve haberlerin kelam konusu çalışmanın bütünü bilimsel olarak değerlendirilmeden ve muhatap bilim insanlarının beyanları sorulmadan, olgu isnadında bulunan taraflı tezler ile okura sunulduğu belirtildi”

Nefret Söylemi ve Ayrımcılık İçeren Haberler

“Nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberlerin Anayasa ve insan hakları hukuku ihlaline sebep olduğu söz edilen yazılarda, “Başvuruya mevzu haber bütün olarak, kaynağı belirtilmeksizin, muhataplarının görüşlerine, varsa itirazlarına ve savlara karşılıklarına yer verilmeksizin hazırlanarak gerçeğe ters, saygınlığı maksat alan, bireyleri fotoğraflarıyla etiketleyerek şiddete açık hale getiren, toplum içinde zayıf düşürmeye yönelik açık somut olgu isnatları bulunan, sonucu itibariyle ise gerek tabiplerde bu tıp olguların kıymetlendirilmesi ve tıbbi takviye sunulması süreçlerinden kaçınma, gerek müracaatlarda toplum içinde yaratılan damgalanma korkusu ile tıbbi takviye almama davranışına yol açtığından, toplum sıhhatini tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir” denildi.

Haberlerde İftira Niteliği Taşıyan Tabirler Var

“Şikayet yazılarında son olarak; gazeteciliğin ahlaka muhalif özel hedef ve çıkarlara alet edilemeyeceği, gazetecinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetmesi gerektiği, haberlerde bireyleri ve kuruluşları tenkit hudutlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan yahut iftira niteliği taşıyan sözlere yer verilemeyeceği, soruşturulması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberlerin soruşturulmaksızın yahut doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamayacağı ve gazetecilerin şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani kıymetleri incitici yayın yapamayacağı formundaki Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak gazeteler hakkında yaptırım kararı verilmesini talep edildi” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *