Eris Varyantı 51 Ülkeden Bildirildi

Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan ve süratle yayılarak 51 ülkede tespit edilen Eris virüsü (EG.5.1 subvaryantı) ile ilgili Türkiye’de şimdi bir bildirim bulunmadığını lakin bu evrede standart Covid-19 korunma tedbirlerinin uygulanmasının büyük ehemmiyet taşıdığını bildirdi.

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez İdare Şurası Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez İdare Heyeti Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil, “Covid-19 etkeni Sars-Cov-2 virüsü beklendiği üzere mutasyona uğramakta ve bu sürecin olağan bir sonucu olarak varyantlar (bir ya da daha fazla mutasyon içerebilen genetik kod) ortaya çıkmaktadır. Covid-19 Omicron varyantının tüm dünyada yaygın hale gelmesiyle birlikte alt varyantlar da tanımlanmaya başlamıştır. Bir Omicron alt varyantı olan (EG.5) birinci olarak 17 Şubat 2023’te raporlanmış ve 19 Temmuz 2023’te ‘gözlem altındaki varyant’ olarak belirlenmiştir. Hem Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) raporunda 7 Ağustos 2023 itibariyle hem de Hastalık Denetim ve Tedbire Merkezi tarafından 51 ülkeden (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İspanya gibi) EG.5 varyantı bildirilmiştir. EG.5 kümesinde yer alan EG.5.1 subvaryantı resmi olarak olmasa da ‘Eris’ olarak isimlendirilmekte ve bildirilen tüm EG.5 dizinlerinin yüzde 88’ini oluşturmaktadır.” dedi.

TTD Teneffüs Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Kümesi Lideri Prof. Dr. Ebru Çakır Edis

“Ülkemizde Bildirilmiş Eris Varyantı Hadisesi Bulunmuyor”

Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde önemli bir artış olduğunu lisana getiren TTD Teneffüs Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Kümesi Lideri Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, “Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde önemli bir artış olmuştur. 19-25 Haziran 2023 haftasında yüzde 7,6 iken, 17-23 Temmuz 2023 haftasında EG.5 varyantın global yaygınlığı yüzde 17,4 olarak raporlanmıştır.  Mevcut delillere dayalı olarak, EG.5’in ortaya koyduğu halk sıhhati riski global seviyede düşük olarak bedellendirilmektedir. EG.5, artan yaygınlık ve bağışıklıktan kaçış özellikleri göstermiş olsa da bugüne kadar hastalık şiddetinde rastgele bir değişiklik bildirilmemiştir. Tıpkı özellikler sebebiyle, artan görülme süratiyle birlikte birtakım ülkelerde hatta küresel olarak baskın hale gelebileceği belirtilmektedir. Ülkemizde şimdi bildirilmiş EG.5 varyant bulunmamaktadır. Standart Covid-19 korunma tedbirlerinin uygulanması kıymet arz etmektedir.” diye konuştu. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *