Sağlık Çalışanlarının Eş Durumu Tayini

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, eşi emniyet hizmetleri sınıfında vazife yapmakta olan sıhhat çalışanlarına eş durumu tayinlerinde gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini lisana getirirken mevzuya ait basın açıklaması yayınladı.

Yayınlanan basın açıklaması şu haldeydi:

“Bilindiği üzere ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği; sıhhat çalışanına hem Anayasanın 41. Unsuru hem yasal düzenlemeler hem de Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tanınmış bir haktır. Lakin Sıhhat çalışanlarının bu mazeret sebebiyle yapılacak olan yer değişiklikleri, sıhhat çalışanının eşinin misyon yaptığı bakanlığa nazaran değişkenlik gösterebilmekte; bu değişkenlikler sebebiyle bir kısım sıhhat çalışanına tanınan kolaylıklar; geri kalan sıhhat çalışanlarına tanınmamaktadır. Bu durum ise, yönetmeliğin 20. Unsurunun 2. Fıkrasının ‘’a’’ bendi mucibince Sıhhat Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar ortasında mevzuyla ilgili olarak imzalanan ‘’protokoller’’ ortasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Nitekim, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme talepleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortasında imza edilen protokollerin farklılığından kaynaklanan bu uyuşmazlıklar sebebiyle, temelinde her ikisi de ‘’Zorunlu Yer Değişikliğine tabi personel’’ olan ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfı’’ işçi ile ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerinde Misyon yapan’’ çalışanın eşi olan Sıhhat çalışanları ortasında, ‘’eşitlik ilkesine’’ ve ‘’Ailenin korunması’’ unsuruna muhalif durumlar ortaya çıkmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup işçinin eşi olan sıhhat çalışanlarının ‘’aile birliği mazeretine’’ dayanan yer değişikliklerinde, TSK çalışanı kişinin zarurî yer değişikliği sebebiyle misyon yerinin belirlendiği tarihten itibaren bu çalışanın eşi olan Sıhhat çalışanlarının da ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği süreçlerine başlanılmakta ve bu yer değişiklikleri eşler ortasında eş vakitli olarak yapılmakta.

Ancak eşi ‘’Emniyet Teşkilatında’’ ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfında’’ misyon yapan Sıhhat çalışanının ‘’Aile birliği mazeretine bağlı’’ yer değişikliklerinde, Emniyet teşkilatında misyon yapan eşinin; vazifeye başlayarak, bu istikamette bir evrak ibraz etmesi talep edilmekte ve bu vazife yeri değişiklikleri eş vakitli olarak yapılamamaktadır.

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur

Hem Sıhhat Çalışanları, Hem De Onların Emniyette Çalışan Eşleri Mağdur Olmaktadır

Bu durum sebebiyle hem sıhhat çalışanı hem de sıhhat çalışanının Emniyet Teşkilatında misyon yapan ve mecburî yer değişikliğine tabi olan eşi, mağdur olmaktadır. Emniyet teşkilatında misyon yapan işçi, sıhhat çalışanı eşinden evvel misyon yerine gitmekte, eşi şimdi kendisiyle gelemediği için; eşini ve çocuklarını tayin edildiği yerde bırakmakta, bu kişi gittiği misyon yerinde uzunca bir mühlet tertip kuramamakta, mesken ve aile birlik ve sistemi bozulmaktadır. Gibisi bir mağduriyet sıhhat çalışanı açısından da oluşmakta, sıhhat çalışanın da aile birliği bozulmakta, var ise bu şahısların çocukları ya annesinden ya da babasından farklı kalmakta, sahip oldukları mesken tertibini zarurî yer değişikliğine tabi işçinin misyon yerinde kurmakta zorluklar yaşamaktadırlar.

Hem yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi, hem de uygulamanın Anayasanın 17. Hususunda tanımlanan ‘’Eşitlik İlkesine’’ uygun hale getirilmesi hedefiyle; gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak, eşi zarurî yer değişikliğine tabi sıhhat çalışanlarının aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliklerinin, zarurî yer değişikliği ile vazife yeri değişen eş ile birebir anda yapılabilmesi için gerekli türel taban ve idari uygulamaların oluşturulması, bu yol ile eşi TSK çalışanı olan sıhhat çalışanına sağlanan hakların; eşi Emniyet Hizmetleri Sınıfında vazife yapan ve zarurî yer değişikliğine tabi olan sıhhat çalışanlarına da tanınması talebiyle, Sıhhat Bakanlığına müracaatta bulunulmuştur.” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajans)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *