‘Yaz Enstitüsü’ programı başladı

Programın katılımcıları, Şanlıurfa’nın Giyimli Köyü’nden yaygın eğitimin farklı kademelerinden 20 kız çocuk ile İstanbul’da Koç Okulu’nda eğitim hayatına devam eden 20 kız öğrenciden oluşuyor.

Yaz Enstitüsü programı, kız çocukların güvenli öğrenme imkânlarıyla tanışmalarına, birbirlerine öğrenme yoldaşı olmalarına, karşılaştıkları sorunları bir arada çözmelerine ve güçlenmelerine destek olacak, yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler kazanmalarını amaçlıyor. Programın içerikleri TEGV, Pera Müzesi, AÇEV ve Öğretmen Ağı’nın destekleri ile geliştirilerek uygulanıyor.

İlk bir haftası Şanlıurfa’da, ardından iki haftası İstanbul’da gerçekleştirilen programda ilham veren buluşmalar, kültürel geziler, tasarım odaklı düşünme ve esenlik atölyeleri gibi destekleyici ve güçlendirici aktiviteler yer aldı. Şanlıurfa ve İstanbul etaplarının ardından, mentörlük ve okula devam, kooperatifleşme ve iş hayatına geçiş programları ile kız çocukların gelişimi izlenmeye ve desteklenmeye devam edecek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *