Kilis Üniversitesi’nde Hemşireleri Gıda Mühendisi ve Kimyagerler Yetiştiriyor !

Türk Hemşire Derneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik Temelleri Ana Bilim Dalı’na alımı yapılacak öğretim üyesi için Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu bir akademisyene özel takım açıldığını bildirdi.

THD, Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmındaki, öğretim üyesi sayisinin yarisinin biyolog, kimyager, besin mühendisi üzere alan dışı öğretim üyelerinden oluşmasının dert verici olduğunu belirtti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Takıma Özel Şart Koydu !

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, 24.07.2023 tarihli Öğretim Üyesi Alımı Duyurusu (2023-1) içeriğinde; Hemşirelik Asılları Ana Bilim Dalı’na alınacak öğretim üyesi için “Farmasötik Yapılar ve Kanser Üzerine Çalışmaları Olmak” özel şartını koyduğunu belirten THD yetkilileri, “Bu ilanın Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kısmı mezunu bir öğretim üyesi için çıkarıldığı bilgisine erişmiş bulunmaktayiz. THD uzun yıllardır hemşirelik eğitimin niteliğinin artırılması için çaba yürütmektedir. Bu çaba hemşirelik mesleğinin daha nitelikli hale getirilmesi hasebiyle da halk sıhhatinin korunması, hasta güvenliğinin sağlanması içindir. Bir kimyagerin hemşirelik mesleğini öğretmesi düşünülemez. Hemşirelik dışındaki öğretim elemanları tarafından hemşire yetiştirilmesi, uygulamada hemşirelik mesleğinin gerektirdiği bakım hizmetlerini yerine getiremeyen, hastalara muhtaçlık duyduğu hemşirelik hizmetlerini sunamayan hemşirelerin yetişmesine yol açacaktır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmındaki, öğretim üyesi sayisinin yarisinin biyolog, kimyager, besin mühendisi üzere alan dışı öğretim üyelerinden oluşması korkularımızda ne kadar haklı olduğumuzun somut bir göstergesidir. Dahası, meslek derslerini yürütmede uzman ve yetkili olmayan öğretim üyelerinin kısma atanması liyakata ters olduğu kadar, kurum yöneticilerinin kamuyu ziyana uğratmama yükümlülüklerine de aykırıdır” dedi.

Açılan Takımın Hukuksal Yollardan Takipçisi Olacağız

Açıklamada şu sözlere yer verildi, “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün daha evvel kendilerine yazılı müracaatımızda da belirttiğimiz biçimde; nitelikli hemşire yetiştirilmesine mani teşkil eden ve halk sıhhatini olumsuz etkileyecek olan bu uygulamalardan acilen vazgeçmesi, ilanı kaldırması, gerekli önlemleri alması koşuldur. Bu hususta derneğimiz tarafından açılmış davalar ve alınan kararlar mevcuttur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan bu takım ilanının da tüzel yollardan takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, yetkili organların, meslektaşlarımızın ve halkımızın dayanağını bekliyoruz” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *